Univerzalni emulator zauzeća sjedišta

Zahvaljujući ovom emulatoru možete testirati točnost rada airbag senzora sjedišta. Emulator je korišten za dijagnostičke potrebe.

Ne postavljajte dječije sjedište na sjedište suvozača. Airbag će se otvoriti tokom sudara.

Emulator je potrebno spojiti na utikač ispod suvozačevog sjedišta na mjesto originalnog senzora zauzeća sjedišta. Odvojite originalni utikač folije i spojite emulator na dati utikač.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *