Immo Service Tool – aktivacija

Ova aktivacija je samo za kupce koji već imaju jedan od Service Tool-ova od Diagcar.eu (AST, DST ili EDC17 Immo Off) i žele aktivirati IST na istom USB dongle-u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *