Airbag Service Tool alat za popravak CRASH podataka – aktivacija

Ova aktivacija je samo za kupce koji već imaju jedan od Service Tool-ova od Diagcar.eu (DST, IST ili EDC17 Immo Off) i žele aktivirati AST na istom USB dongle-u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *